Stavebné bytové družstvo Komárno 

           Aktuálne oznamy správcu

 

 


 

 Aktuálne informácie k cenám tepla, elektriny, plynu a vody pre rok 2023


Vzhľadom na vývoj cien plynu a elektrickej energie sú médiá plné “zaručených“ správ o tom, ako to bude s cenami v budúcom roku. Informácie vlády o tzv. “zastropovaní“ cien plynu a elektrickej energie sú všeobecného charakteru. Do dnešného dňa nepoznajú výrobcovia tepla odpoveď na otázku, ako bude riešená cena plynu a elektrickej energie – teda dvoch rozhodujúcich komodít potrebných na stanovenie cien tepla. Elektrická energia sa významne podieľa na cene vody (vodné, stočné).

V tomto momente nevieme našim klientom v spravovaných bytových domoch poskytnúť žiadne konkrétne informácie, ktoré sa týkajú cien tepla, elektriny, vody alebo plynu na prípravu tepla v CZT pre rok 2023. V spravovaných bytových domoch máme troch dodávateľov tepla, dvoch dodávateľov elektrickej energie, tri vodárenské spoločnosti. Plyn do domových družstvom ako správcom prevádzkovaných kotolní máme zazmluvnený od r. 2021 až do septembra 2023.

Akékoľvek medializované predbežné odhady budúcich cien tepla, zatiaľ neboli nijakým spôsobom schválené príslušnými orgánmi štátnej správy (vláda Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). Ide teda len o rôzne nezáväzné návrhy/odhady, z ktorých zatiaľ nevyplýva nič konkrétne pre rok 2023.

Čiže zatiaľ nevieme realizovať žiadne zmeny v Predpisoch, nemali by oporu v platných rozhodnutiach o cene tej ktorej komodity.
Čo sa týka cien médií na rok 2022 cena sa už meniť nebude a správca v priebehu roka reagoval zvýšením predpisu na ich zmeny (Komárno, Hurbanovo – február, Kolárovo - február, september).

Situáciu pozorne sledujeme. V prípade, ak budú zo strany príslušných orgánov štátnej správy prijaté konkrétne rozhodnutia so záväznou právnou platnosťou, zverejníme tieto informácie pre našich zákazníkov na našej  webovej stránke.
V zmysle vyššie uvedených informácií prosíme ctených klientov, aby nás nekontaktovali, zatiaľ nevieme poskytnúť žiadne konkrétne informácie.

Za porozumenie ďakujeme.

--------------------------------------------------------------------------------

 Vstup do budovy správcu 
 V súvislosti s aktuálnoi epidemiologickou situáciou a 
opatreniami prijatými uznesením Vlády  SR a  Vyhláškou
 
Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia 
koronavírusu, je od 14.3.2022 možný vstup cudzích
osôb do budovy SBD Komárno.
  Prosíme ctených klientov uprednostniť komunikáciu 
poštou, mailom alebo telefonicky. Na doručenie tlačív
je možné využiť poštovú schránku umiestnenú pri hlavnom
vstupe do budovy správcu.

Ďakujeme za porozumenie.