Stavebné bytové družstvo Komárno


Oznam správcu

  Oznamujeme cteným klientom SBD Komárno, že  v  dňoch

    8.4.2020 (streda) 9.4.2020 (štvrtok) a 14.4.2020 (utorok)

pracovníci SBD Komárno budú čerpať celozávodnú dovolenku.
                                               
 

Oznam správcu

o preventívnych opatreniach v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou – zamedzenie šírenia koronavírusu – v Slovenskej republike

 

Vážení klienti,  vlastníci a nájomníci bytov v bytových domoch v správe SBD Komárno!

V súvislosti s Vyhlásením mimoriadnej situácie Vládou Slovenskej republiky na celom území Slovenska od 12. marca 2020 od 06,00 hod., vedenie SBD Komárno prijalo preventívne opatrenia:

 

Od 16. marca 2020 (pondelok) SBD Komárno pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov; 

 
 Od 16. marca 2020 (pondelok) nie je možný vstup klientov do administratívnej budovy SBD Komárno na Zimnej 16 v Komárne;

Všetky požiadavky vlastníkov a klientov budú riešené a realizované výlučne formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštou.

 

        V nadväznosti na opatrenia prijaté vládou SR dňa 24. marca 2020 SBD Komárno ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch do odvolania.
 

     Mailové adresy zamestnancov správcu:

     http://www.sbdkn.sk/images/file/email(1).pdf

 

Bežná a havarijná údržba sú zabezpečené v štandardnom režime.


Preventívne opatrenia týkajúce sa našich služieb v nadväznosti na opatrenia prijaté vládou SR dňa 24.marca 2020 platia do odvolania.

V prípade potreby budú na základe rozhodnutia orgánov štátnej správy aktualizované, o čom bude zverejnená informácia na www.sbdkn.sk.

 

Prosíme preto, aby ste vo vlastnom záujme sledovali našu web stránku.

Veríme, že toto opatrenie prijaté v záujme ochrany zdravia každého obyvateľa, pochopíte, za čo Vám vopred ďakujeme.

 

                                                                                                            Komárno, 24. 3. 2020

 

             AKTUALITY-OZNAMY:

www.sbdkn.sk/download/aktuality  /Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_
COVID-19_piata_aktualizacia.pdf