Stavebné bytové družstvo KomárnoOznam správcu

o aktualizácii preventívnych opatrení v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou – zamedzenie šírenia koronavírusu – v Slovenskej republike

Vážení klienti,  vlastníci a nájomníci bytov v bytových domoch v správe SBD Komárno!

V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/6849/2020 zo dňa 28. 8. 2020 vedenie SBD Komárno upravuje prijaté preventívne opatrenia nasledovne:

SBD Komárno obnovilo osobné vybavovanie požiadaviek klientov počas úradných hodín už od 11. mája 2020.

V nadväznosti na vyššie uvedené Opatrenie je od 2. septembra 2020 (streda) naďalej možný vstup klientov do administratívnej budovy SBD Komárno na Zimnej 16 v Komárne, pri dodržaní nasledovných hygienických opatrení:

- vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch správcu je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),

- pri vchode do priestorov správcu aplikovať dezinfekciu na ruky,

- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

- počet klientov v budove správcu v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2,  z plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,

- z preventívnych dôvodov bude každý klient musieť vyplniť registračný formulár o návšteve, bez jeho úplného vyplnenia nie je možný vstup do budovy správcu,

        - maximálny počet zákazníkov v prevádzke v jednom  okamihu: 6.

 

Prosíme o rešpektovanie pokynov a usmernení službukonajúcich zamestnancov.

 

Prosíme, aby ste všetky svoje požiadavky naďalej prednostne riešili formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštou.

Konanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch je možné pri dodržaní platných preventívnych opatrení.

Mailové adresy zamestnancov správcu: images/file/email(2).pdf

Bežná a Havarijná údržba sú zabezpečené v štandardnom režime, je možný výkon prác v jednotlivých bytoch, pri obojstrannom dodržiavaní hygienických opatrení.

Správca bude svoje postupy aktualizovať na základe rozhodnutia orgánov štátnej správy, o čom bude zverejnená informácia na www.sbdkn.sk.

Prosíme preto, aby ste vo vlastnom záujme sledovali našu web stránku.

Veríme, že tieto opatrenia prijaté v záujme ochrany zdravia každého obyvateľa, pochopíte, za čo Vám vopred ďakujeme.

 

Komárno, 31. 8. 2020

                                                                                                                                                                                                               Ing. Michal Piterka
                                                                           predseda predstavenstva
                                                                                       riaditeľ