Stavebné bytové družstvo Komárno


               

Oznam správcu


o aktualizácii preventívnych opatrení v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou – zamedzenie šírenia koronavírusu – v Slovenskej republike

 


 


Vážení klienti,  vlastníci a nájomníci bytov v bytových domoch v správe SBD Komárno!

V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3795/2020 zo dňa 5. 5. 2020 vedenie SBD Komárno upravuje prijaté preventívne opatrenia nasledovne:

Od 11. mája 2020 (pondelok) SBD Komárno obnovuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov počas úradných hodín.

Od 11. mája 2020 (pondelok)  je možný vstup klientov do administratívnej budovy SBD Komárno na Zimnej 16 v Komárne, pri dodržaní nasledovných hygienických opatrení:

-  vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch správcu je možný len s prekrytými hornými dýchacími  

  cestami (rúško, šál, šatka),

-   pri vchode do priestorov správcu aplikovať dezinfekciu na ruky,

-   zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

- počet klientov v budove správcu v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,

-  z preventívnych dôvodov bude každý klient musieť vyplniť registračný formulár o návšteve, bez jeho úplného vyplnenia nie je možný vstup do budovy správcu.

Prosíme o rešpektovanie pokynov a usmernení službukonajúcich zamestnancov.

 

 

Prosíme, aby ste všetky svoje požiadavky naďalej prednostne riešili formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštou.

 
V nadväznosti na opatrenia prijaté vládou SR dňa 24. marca 2020 naďalej nie je možné konanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch do odvolania.

Mailové adresy zamestnancov správcu:                    http://www.sbdkn.sk/images/file/email(1).pdf

 

Bežná a Havarijná údržba sú zabezpečené v štandardnom režime, je možný výkon prác v jednotlivých bytoch, pri obojstrannom dodržiavaní hygienických opatrení.

 

Správca bude svoje postupy aktualizovať na základe rozhodnutia orgánov štátnej správy, o čom bude zverejnená informácia na www.sbdkn.sk.

Prosíme preto, aby ste vo vlastnom záujme sledovali našu web stránku.

Veríme, že toto opatrenie prijaté v záujme ochrany zdravia každého obyvateľa, pochopíte, za čo Vám vopred ďakujeme.

 

Komárno, 6.5. 2020

 

 

                                                                                                          Ing. Michal Piterka
                                                                                                         predseda predstavenstva
                                                                                                                       riaditeľ
  
   AKTUALITY-OZNAMY:

www.sbdkn.sk/download/aktuality  /Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_
COVID-19_piata_aktualizacia.pdf