Stavebné bytové družstvo Komárno


        

Oznam správcu

o aktualizácii preventívnych opatrení v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou – zamedzenie šírenia koronavírusu – v Slovenskej republike


Vážení klienti,  vlastníci a nájomníci bytov v bytových domoch v správe SBD Komárno!

V nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 678 zo dňa 22. októbra 2020 oznamujeme ctením klientom, že nie je možný vstup cudzích osôb do budovy SBD Komárno na Zimnej ulici č. 16 v Komárne.

   Prosíme o komunikáciu elektronickou poštou, telefonicky alebo listom.

   Ďakujeme za porozumenie.


Mailové adresy zamestnancov správcu: 

                           images/file/email(2).pdf
         

Havarijná údržba je zabezpečená v štandardnom režime.

Správca bude svoje postupy aktualizovať na základe rozhodnutia orgánov štátnej správy, o čom bude zverejnená informácia na www.sbdkn.sk.

Prosíme preto, aby ste vo vlastnom záujme sledovali našu web stránku.

Veríme, že tieto opatrenia prijaté v záujme ochrany zdravia každého obyvateľa, pochopíte, za čo Vám vopred ďakujeme.

 

Komárno, 23.10. 2020

                                                                                                                                                                                                                            Ing. Michal Piterka
                                                                                 predseda predstavenstva
                                                                                               riaditeľ