Stavebné bytové družstvo Komárno


         Oznam správcu
o aktualizácii preventívnych opatrení
v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou
situáciou – zamedzenie šírenia
koronavírusu – v Slovenskej republike

Vážení klienti,

Dovoľujeme si Vás informovať, že od utorka 24.11.2020 je  možný
vstup do budovy správcu.

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu však
prosíme, aby ste podľa možností uprednostnili komunikáciu
mailom alebo telefonicky.

Osobné stretnutie so zamestnancami správcu v priestoroch
správcu odporúčame dohodnúť vopred.

Revízie, výmeny vodomerov, práce na  opravách a
údržbe spoločných častí a zaradení budov, ako i
práce v bytoch podľa požiadaviek klientov zabezpe-
čujeme v normálnom režime.

Havarijná údržba je zabezpečovaná v štandardnom
režime.

Podmienkou vstupu našich zamestnancov do bytov
je obojstranné dodržiavanie požadovaných
hygienických štandardov.

Prosíme, nežiadajte od správcu výkon prác v byte,
ak sa v ňom nachádzajú osoby v karanténe, alebo
osoby choré na koronavírus.


Ďakujeme za pochopenie, prajeme všetkým veľa
zdravia.Komárno, 23.11. 2020

                                                                                                                                                                                             Ing. Michal Piterka
                              predseda predstavenstva                                                                                                                               riaditeľ