Stavebné bytové družstvo Komárno


       

Aktuálne oznamy správcu

 

Vstup do budovy správcu od 4.1.2021 do odvolania

 

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a opatreniami prijatými uznesením Vlády  SR č. 808/2020 a  Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 77/2020, účinnými od 1. 1. 2021 na zamedzenie šírenia koronavírusu, nie je až do odvolania možný vstup cudzích osôb do budovy SBD Komárno.

Prosíme ctených klientov o komunikáciu poštou, mailom alebo telefonicky. Na doručenie tlačív je možné využiť poštovú schránku umiestnenú pri hlavnom vstupe do budovy správcu.

 

Vykonávanie opráv v bytoch od 1.4.2021

 

Podmienkou vstupu zamestnancov správcu do bytov na riešenie havarijných stavov je obojstranné dodržiavanie požadovaných hygienických štandardov (prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom. V prípade nedodržania požadovaných hygienických štandardov na strane obyvateľov bytu, má zamestnanec správcu odmietnuť vstup do bytu a vykonanie požadovanej práce.

Prosíme, nežiadajte od zamestnancov správcu výkon prác v byte, ak sa v ňom nachádzajú osoby choré na koronavírus, alebo osoby v karanténe.

Havarijná služba v mimopracovnom čase: tel. +421 908 539 682.

 

Odpočty bytových vodomerov – samoodpočet

 

V prípadoch, keď odpočtová služba správcu, prípadne zástupca vlastníkov, v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou, resp. z iných dôvodov, nevedeli/nemohli vykonať koncoročný odpočet stavov vodomerov v byte, dávame do pozornosti možnosť tzv. samoodpočtu vodomerov užívateľom.

Na odpočet môžete využiť tlačivo ktoré si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz: images/file/2020_Výzva_epidemia_NET.pdf

Odpočet môžete zaslať v prílohe mailu na elektronickú adresu odpocet2020@sbdkn.sk s uvedením stavu alebo priložením fotografie vodomeru.

Ďalšia možnosť je použiť webový formulár bez nutnosti registrácie,

odkaz: https://www.poschodoch.sk/odpocet-4f9f0570 (link bez osobomesiacov),

odkaz: https://www.poschodoch.sk/odpocet-4f9f0571 (link sosobomesiacmi)

Prosíme, nezabúdajte vyplniť/uviesť svoje meno a priezvisko, adresu, variabilný symbol bytu.

 

   
Vážení klienti,

ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 

V roku 2021 Vám prajeme najmä pevné zdravie.        

 

                        S úctou

                                                                                                                           Ing. Michal Piterka

                                   predseda predstavenstva

                                              riaditeľ