Stavebné bytové družstvo Komárno


Vitajte na stránke SBD Komárno

 

Kontakt

Stavebné bytové
družstvo Komárno


Zimná ul. č. 16
945 01 Komárno

Tel.: 035/7700177


Email: info@sbdkn.sk


Stavebné bytové družstvo Komárno vzniklo v roku 1964. Postupne prešlo transformáciou vlastníckych vzťahov a v súčasnosti je najväčším správcom bytov a nebytových priestorov v okrese Komárno.

Činnosť družstva vychádza zo stanov, z ktorých citujeme:

"Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu fyzických a právnických osôb, založené za účelom obstarávania, správy a údržby bytov a nebytových priestorov, poskytovania služieb súvisiacich s výstavbou, užívaním a údržbou bytov a nebytových priestorov pre svojich členov."

Družstvo je od 6. 3. 2017 v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov zapísané pod poradovým číslom 91 v zozname správcov bytových domov

Cieľom tejto prezentácie je poskytnúť jej návštevníkom základné informácie o činnosti družstva ako správcu bytových domov, o legislatívnom priestore v ktorom sa družstvo a jeho činnosť nachádza, zjednodušiť prístup klientov - užívateľov bytov k informáciám týkajúcim sa bývania.

Pokiaľ po návšteve prezentácie dostanete nápad ako ju zlepšiť, prosíme, napíšte nám. Prezentácia www.sbdkn.sk je tu pre Vás.

 SAMOODPOČET BYTOVÝCH URČENÝCH MERADIEL -vodomerov: 


    www.poschodoch.sk/odpocet-46fff3cAKTUALITY:   www.sbdkn.sk/page.asp

(e-mail adresy zamestnancov SBD KN.,
Cenník služieb SBD KN.,
Upozornenie Hasičského a záchranného zboru vo veci ako predchádzať
požiarom v bytových domoch)


OBSTARÁVANIE (Vyhlásenie súťaže a vyhodnotenie súťaže výberu dodávateľa) :
viď Obnova bytových domov