Stavebné bytové družstvo


Telefónny zoznam

Ústredňa SBD 035 / 7700177
Riaditeľ SBD 035 / 7700 171 klapka 102
Sekretariát riaditeľa klapka 107
Prevody bytov, členské vzťahy klapka 114
Organizačno - právne oddelenie klapka 112
Revízni technici, technik BOZP a PO klapka 111
Ekonomický námestník 035 / 7700 177 klapka 104
Sekretariát EN klapka 209
Finančná účtáreň klapka 211
Predpis nájomného +421918 769 826 klapka 114, 116
Technický námestník 035 / 7700 177
Sekretariát TN, pomerové merače klapka 212
Oddelenie energetiky, stavebný technik klapka 105
Údržba Komárno 035 / 7700 179 klapka 110, 213
Sklad Komárno klapka 106
Havarijná služba 0908 539 682

 
TlačiváTlačiváKontakt, úradné hodinyKontakt, úradné hodiny