Stavebné bytové družstvo


Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  103/N

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Komárno   (od: 02.09.1991)
Sídlo: 
Zimná č.16
Komárno
  (od: 02.09.1991)
IČO: 
00 170 984   (od: 02.09.1991)
Deň zápisu: 
10.03.1965   (od: 02.09.1991)
Právna forma: 
Družstvo   (od: 02.09.1991)
Predmet činnosti: 
nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu, predaja nehnuteľností   (od: 27.11.2008)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva   (od: 27.11.2008)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov   (od: 27.11.2008)
inžinierska činnosť   (od: 27.11.2008)
zámočníctvo   (od: 27.11.2008)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo   (od: 27.11.2008)
montáž, údržba a rekonštrukcia plynových zariadení   (od: 27.11.2008)
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení   (od: 27.11.2008)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení   (od: 27.11.2008)
montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení   (od: 27.11.2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien   (od: 27.11.2008)
penetračné nátery   (od: 27.11.2008)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov   (od: 27.11.2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností   (od: 27.11.2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností   (od: 27.11.2008)
podnikateľské poradenstvo   (od: 27.11.2008)
oprava vyhradených technických plynových zariadení   (od: 27.11.2008)
správa bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností   (od: 29.01.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo   (od: 20.08.1993)
Ing. Michal Piterka - predseda predstavenstva
Vnútorná Okružná 67/5
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
  (od: 26.06.2021)
Ing. Ľudovít Barci - podpredseda predstavenstva
Rákócziho 19/41
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
(od: 26.06.2021)
Mgr. Zuzana Bolyová - člen predstavenstva
Komenského 4/12
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
(od: 26.06.2021)
 Tomáš Czifra - člen predstavenstva
K.Nagya 32/8 
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
(od: 26.06.2021)
Ing. Peter Pavlov - člen predstavenstva
K.Nagya 56/12
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
(od: 26.06.2021)
Ing. Peter Seemann - člen predstavenstva
Jazerná 8/5
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
  (od: 26.06.2021)
Erika Szénásiová - člen predstavenstva
gen. Klapku 2981/60
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
(od: 26.06.2021)
Konanie: 
Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda, prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva, spravidla riaditeľ, pokiaľ je členom predstavenstva. V ostatných prípadoch riaditeľ.   (od: 13.08.2009)
Kontrolná komisia: 
Ing. Erika Vörös
Špitálska 2/11
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
  (od: 26.06.2021)
Ing. Richard Ledvinský
Kpt.Nálepku 23
Bánov 941 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
  (od: 26.06.2021)
Ing. Zoltán Škuliba
Komenského 261/10
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 01.07.2021
  (od: 26.06.2021)
   
Zapisované základné imanie: 
89 640 EUR   (od: 13.08.2009)
Základný členský vklad: 
16,6 EUR   (od: 13.08.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na ustavujúcej členskej schôdzi družstva, konanej dňa 14.4.1964 bolo založené družstvo. ÚRD v Prahe, rozhodnutím zo dňa 3.12.1964, čís.41826/211/64-Vs dala súhlas ku vzniku družstva. Predstavenstvo má 3-15 členov. Podľa zápisnice zo dňa 17.6.1972 dohody o zlúčení zo dňa 12.7.1972 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 15.3.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené"XI.Stavebné bytové družstvo občanov v Komárne"(Db 431). Podľa zápisnice zo dňa 17.6.1972,dohody o zlúčení zo dňa 11.6.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 26.6.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené "III.Stavebné bytové družstvo Komárno"(Db 83) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 28.8.1973 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/ VII.Stavebné bytové družstvo občanov v Komárne (Db 111) 2/ V.Stavebné bytové družstvo občanov v Komárne (Db 108) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 28.9.1973 s týmto družstvom sú zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov ONV a Hydrostavu n.p.v Komárne (Db 392) s účinnosťou od 1.11.1973 2/ Stavebné bytové družstvo občanov v Moči (Db 239) s účinnosťou od 1.1.1974 3/ Stavebné bytové družstvo občanov v Hurbanove (Db 196) s účinnosťou od 1.11.1973. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohody o zlúčení zo dňa 25.9.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 4.10.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené ku dňu1.1.1974: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Okresného stavebného podniku v Komárne (Db 97) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohody o zlúčení zo dňa 24.9.73 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 30.10.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené: Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV Vojnice (Db 376) Podľa uznesenia zo zhromáždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 30.11.1973 s účinnosťou od 1.1.1974 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/ X.Stavebné bytové družstvo občanov pri MsNV v Komárne (Db 254) 2/ VI.Stavebné bytové družstvo občanov v Komárne (Db 109) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohody o zlúčení zo dňa 21.1.74 a súhlasu Slovenského zväzu bytovýchdružstiev v Bratislave s týmto družstvom je zlúčené: Stavebné bytové družstvo štátnych zamestnancov v Komárne (Db 387) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohôd o zlúčení zo dňa 22.a23. júna 1974 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave č.5/1721/74 zo dňa 4.7.1974 s týmto družstvom sú zlúčené: -Stavebné bytové družstvo občanov v Tôni (Db 311),dňom 31.7.1974 -Stavebné bytové družstvo občanov v Nesvadoch (Db 328),dňom 30.9.1974 Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave s týmto družstvom sú zlúčené: -Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV v Kolárove (Db 269),dňom 30.9.1974 -2.Stavebné bytové družstvo zamestnancov Slovenských lodeníc n.p. Komárno (Db 242), dňom 31.12.1974 -Stavebné bytové družstvo pracovníkov Agrostroj,n.p. v Komárne (Db 339)dňom 30.9.74 Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohody o zlúčení zo dňa 26.9.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 7.10.1974 s týmto družstvom je zlúčené: -dňom 31.10.1974 Stavebné bytové družstvo zamestnancov Okresného ústavu národného zdravia v Komárne (Db 398) Dňom 31.12.1974 s týmto družstvom sú zlúčené: -SBDO pri MNV v Zemianskej Olči (Db 367) -Prvé SBD pri MNV v Komárne (Db 46) -II.SBDO v Komárne (Db 66) Podľa zápisnice zo zhromaždenia dlegátov zo dňa 30.6.1973,dohody o zlúčení zo dňa14.12.1974 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa19.12.1974 s týmto družstvom je dňom31.12.1974 zlúčené: -Stavebné bytové družstvo zamestnancov Slovenských lodeníc,n.p.Komárno (Db 183) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohody o zlúčení zo dňa 14.12.1974 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa15.1.1975 s týmto družstvom je dňom 31.12.74 zlúčené: -VII.Stavebné bytové družstvo zamestnancov Slovenských lodeníc č.3,n.p.v Komárne (Db 305) Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1973,dohody o zlúčení a súhlasov Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave s týmto družstvom sú dňom 31.12.1975 zlúčené tieto družstvá: -Svojpomocné stavebné bytové družstvo občanov DUNAJ pri MsNV v Komárne (Db 35) -Stavebné bytové družstvo AGRO pri Agrostroji n.p.Komárno (Db 361) -5.Svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov Slovenských lodeníc,Komárno (Db 362) -Stavebné bytové družstvo zamstnancov Okresného podniku miestneho priemyslu,Komárno (Db 315) -Svojpomocné stavebné bytové družstvo pri OV ČSZM v Komárne (Db 354) Slovenský zväz bytových družstiev vBratislave uznesením predstavenstva č.47/23 zo dňa 23.2.1977 podľa § 91 ods.2 Zák.č. 37/71 Zb.súhlasil s tým,aby s týmto družstvom boli zlúčené tieto družstvá ku dňu 31.3.1977 -Užívateľské bytové družstvo Poľnohospodár v Komárne (Db 448) -Družstvo pre výstavbu a správu garáži v Komárne (Db 411) Podľa uznesenia z výročného zhromaždenia delegátov zo dňa 19.4.1980,dohody o zlúčení zo dňa 18.12.1980 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 17.12.1980 je s týmto družstvom zlúčené -Okresné výstavbové bytové družstvo v Komárne (Db 280) s účinnosťou od 1.1.1981 Stary spis: Dr 212 Stanovy družstva prispôsobené Zák.č. 513/91 Zb. zhromaždením delegátov družstva dňa 24.9.1992. Stary spis: Dr 212   (od: 20.08.1993)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 16.6.1994. Stary spis: Dr 212   (od: 28.04.1995)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 08.06.1996. Stary spis: Dr 212   (od: 25.09.1996)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 17.05.1997.   (od: 03.07.1998)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov 19.5.2001. Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov 8.12.2001.   (od: 29.04.2002)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 20.05.2006.   (od: 20.10.2006)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov 19.05.2007.   (od: 30.06.2007)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov 20.5.2009.   (od: 13.08.2009)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov 11.05.2016.   (od: 29.06.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  18.08.2016
Dátum výpisu:  19.08.2016

Poznámka:
Elektronickú podobu výpisu z obchodného registra nájdete na www.orsr.sk/vypis.asp
 
  StanovyStanovy