Stavebné bytové družstvo


Havarijná služba

Druh havarijnej služby Službu zabezpečuje Telefón
Voda, kanalizácia SBD Komárno 0908 539 682
Plynové zariadenia v domoch SBD Komárno 7700 177
Výťahy ELVY - spol. s r.o. Komárno 0905 600 639
Elektrická energia Západoslovenská distribučná, a.s. 0800 111 567
Plyn SPP - distribúcia Komárno 0850 111 727
Voda - Komárno KOMVAK Komárno - hlásenie porúch voda aj kanalizácia 24 hod nonstop 0850 777 999
Voda - Hurbanovo MVaK sro. Hurbanovo 0905 400 412 do 21.00 hod., 0905 291 835 po 21.00 hod
Voda - ostatné lokality ZVS Nitra, prevádzka Komárno 0911 773 274 do 15.00 hod., 035 7700 592 po 15.00 hod., Kolárovo a okolie: 035 792 2800., 0902 957 641 po prac.dobe
Teplo a TÚV Komárno Com-therm, s r.o.Komárno 0908 617 825
Teplo a TÚV Kolárovo KOLBYT s r.o. Kolárovo 7771 503
Teplo a TÚV Hurbanovo Bytkomfort Nové Zámky 0800 113 311
SBD Zimná 16 v prac.dni (od 15.00-21.00 hod) 035 7700 177

SBD Komárno ako správca zabezpečuje havarijnú službu na rozvodoch vody, plynu, kanalizácii, TÚV a ÚK v mimopracovnom čase v pracovných dňoch, sobotu, nedeľu a počas sviatkov.

Sviatky, soboty, nedele:                            7.00 - 21.00 hod.
Pracovné dni:                                           15.00 - 21.00 hod.

 

Havarijnú službu SBD volajte výlučne na tel. č. 0908 539 682
 
OrgányOrgányInformačný spravodajInformačný spravodaj