Stavebné bytové družstvo


Obnova bytových domov


01_Obstarávanie: Postup správcu
Obstaravanie_01.pdf
60,3 kB
4003_Damjanichova 14_16_18_20_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4003_01_01.pdf
31,1 kB
4003_Damjanichova 14_16_18_20_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4003.pdf
39,8 kB
4013_Zimná 1_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľ dielaeľa diela
4013_03.pdf
139,9 kB
4013_Zimná 1_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4013_02_02.pdf
1528,8 kB
4015_Komenského 36_38_40_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4015_02_01.pdf
33,9 kB
4015_Komenského 36_38_40_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4015_01.pdf
39,8 kB
4018_Záhradnícka 5 ABCD_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4018_02.pdf
30,5 kB
4018_Záhradnícka 5 ABCD_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4018_01.pdf
50,7 kB
4043_M.R.Štefánika 2_3_5_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4043_02.pdf
34,1 kB
4043_M.R.Štefánika_2_3_5_KN:_Vyhlásenie výsledku súťaže na výber dodávateľa diela
4043.pdf
38,5 kB
4058_Brnenské nám.13_Kolárovo_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4058.pdf
273 kB
4058_Brnenské nám.č.13_Kolárovo_Vyhlásenie výsledku súťaže výberu dodávateľa diela
4058_01.pdf
37,4 kB
4134_Topoľová 2, 4 KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4134.pdf
33,8 kB
4144_Eötvösa 43_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4144.pdf
44,8 kB
4144_Eötvösa 43_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4144_01.pdf
39,6 kB
4199_Meeštianska 6_8_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4199.pdf
31,9 kB
4199_Meštianska 6_8_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4199_01.pdf
31,9 kB
4201_Eötvösa 38_40_42_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4201.pdf
31,6 kB
4201_Eötvösa 38_42_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4201.jpeg
265,6 kB
4201_Eötvösa 38_42_KN_Vyhlásenie výberu dodávateľa diela
4201_01.pdf
38,2 kB
4212_Eötvösa 50_52_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4212.pdf
31,3 kB
4223_Hrnčiarska 5_7_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4223.jpg
261,9 kB
4223_Hrnčiarska 5_7_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4223.pdf
1544,4 kB
4223_Hrnčiarska 5_7_KN_Vzhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela Nr. 02
4223_02.jpg
263,1 kB
4227_Palatínova 55_57_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
Palatinova.pdf
31,2 kB
4229_Stavbárov 6_8_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4229.pdf
31,2 kB
4256_Špitálska 6_8_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4256.pdf
35,2 kB
4258_bisk.Királya 35_37_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4258.pdf
29,1 kB
4262_bisk.Királya 27_29_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4262_01.pdf
32 kB
4269_Vnútorná okr. 54_56_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4269.pdf
31,7 kB
4279_Vodná 23_25_27_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľ diela
4279_01.pdf
132,6 kB
4279_Vodná 23_25_27_KN_Vylásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4279.jpeg
343,5 kB
4280_Vodná 1_3_5_7_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa na obnovu bytového domu
4280_01.pdf
38,9 kB
4280_Vodná 1-3-5-7-KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4280.pdf
34 kB
4281_Lodná 8_10_KN_Výber dodávateľa diela
4281_01_01.pdf
167,5 kB
4281_Lodná 8_10KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4281_01.pdf
167,5 kB
4287_Vnútorná okr. 63_65_67_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4287.pdf
34,1 kB
4287_Vnútorná okružná 63_65_67_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4287_01.pdf
38,6 kB
4288_bisk.Királya 18_20_22_24_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4288.pdf
30,8 kB
4288_bisk.Királya 18_24_KN_Vyhlásenie súťaže výberu dodávateľa diela
4288_01.pdf
44,8 kB
4288_bisk.Királya 18_24_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4288_02.pdf
231,7 kB
4320_gen.Klapku 16_18_20_22_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4320.pdf
35 kB
4320_gen.Klapku 16_18_20_22_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4320_01.pdf
40 kB
4332_Konkolyho 18_20_Hurbanovo_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4332.pdf
31,4 kB
6002_Ulica Mládeže 7_9_11_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
6002_01.pdf
34,3 kB
6019_Odborárov 52_54_56_58_60_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
6019.pdf
33,7 kB
6019_Odborárov 52_54_56_58_60_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
6019_02_01.pdf
39,3 kB
6022_Malá jarková 48_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
6022.jpeg
269,7 kB
6026_Brnenské nám. 14_Kolárovo_Vyhlásenie výberu dodávateľa diela
6026_01.pdf
43,9 kB
6026_Brnenské nám. 14_Kolárovo_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
6026_02.pdf
218,6 kB
FOND OBNOVY - štatút fondu obnovy bytových domov
FOBD.pdf
60,1 kB
Polystyrén01-zdroj - časopis Dom a Byt (www.domabyt.sk; www.postavdom.sk)
1_01.pdf
1167,9 kB
Polystyrén02-zdroj - časopis Dom a Byt (www.domabyt.sk; www.postavdom.sk)
2_01.pdf
3723,9 kB
Vonkajšie tepelnoizolačné systémy 01
01_02.jpg
2170,4 kB
Vonkajšie tepelnoizolačné systémy 02
02_02.jpg
2468,1 kB
Vonkajšie tepelnoizolačné systémy 03
03_01.jpg
2186,2 kB
Vonkajšie tepelnoizolačné systémy 04
04_01.jpg
2349,7 kB

FOTODOKUMENTÁCIA


Zateplenie bytoveho domu bisk.Kiralya 39 - 41 KN
4263.pdf
2274,6 kB
Zateplenie bytového domu Bisk.Királya 43-45 KN
4264.pdf
1761,6 kB
Zateplenie bytového domu Dunajské nábr. 24-26 KN
4189.pdf
1175,2 kB
Zateplenie bytového domu Hviezdoslavova 1-3-5 KN
4073.pdf
1352,3 kB
Zateplenie bytového domu J.Selyeho 1-3 KN
4314.pdf
1732,5 kB
Zateplenie bytového domu J.Selyeho 5-7 KN
4315.pdf
1494,3 kB
Zateplenie bytového domu Jazerná 10-14 KN
4011.pdf
2269,7 kB
Zateplenie bytového domu Jazerná 6-8 KN
4076.pdf
2252,2 kB
Zateplenie bytoveho domu Komenskeho 2 - 8 KN
6004.pdf
1940,2 kB
Zateplenie bytového domu Komenského 36-38-40 KN
4015.pdf
1737,6 kB
Zateplenie bytoveho domu Košicka 32 - 36 KN
4004_01.pdf
1033,5 kB
Zateplenie bytového domu Mederčská 57-63 KN
4017.pdf
1498,5 kB
Zateplenie bytového domu Mederčská 65-71 KN
4098_01.pdf
1938,4 kB
Zateplenie bytoveho domu Pavia 2-4-6 KN
4247_01.pdf
2117 kB
Zateplenie bytového domu Rábska 4-10 Kolárovo
4110.pdf
1430,2 kB
Zateplenie bytoveho domu Rakocziho 1 - 7 KN
4007.pdf
1070,7 kB
Zateplenie bytoveho domu Svatojanska 7-9 KN
4192.pdf
719,1 kB
Zateplenie bytového domu Vodná 23-25 KN
4279.pdf
1225,9 kB
Zateplenie bytového domu Vozová 8-10 KN
4057.pdf
1793,5 kB
Zateplenie bytového domu Záhradnícka 5 KN
4018.pdf
119,3 kB
Zateplenie bytoveho domu Zimna 1 KN
4013.pdf
958,1 kB

 
Opravy a údržbaOpravy a údržbaPredpis nájomnéhoPredpis nájomného