Stavebné bytové družstvo


Obnova bytových domov


01_4304 gen.Klapku 32-34-36 Komárno Obnova bytového domu _ Vyhlásenie súťaže
4304_01.pdf
412,6 kB
01_Obstarávanie: Postup správcu
Obstaravanie_01.pdf
60,3 kB
4004_Košická 32_34_36 _ KN_Vyhlásenie výsledku súťaže výberu dodávateľa
4004.pdf
113,6 kB
4004_Košická 32_36_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa obnovy bytového domu
4004_02.pdf
137,7 kB
4043_M.R.Štefánika_2_3_5_KN:_Vyhlásenie výsledku súťaže na výber dodávateľa diela
4043.pdf
38,5 kB
4058_Brnenské nám.13_Kolárovo_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4058.pdf
273 kB
4058_Brnenské nám.č.13_Kolárovo_Vyhlásenie výsledku súťaže výberu dodávateľa diela
4058_01.pdf
37,4 kB
4089_Damjanichova 5-7_KN_Vyhlásenie súťaže na významnú obnovu bytového domu
4089.pdf
94,1 kB
4090 Rákócziho 17-23_KN_Vyhlásenie výsledku súťaže na výber dodávateľa významnej obnovy bytového domu
4090_01.pdf
112 kB
4090_Rákócziho 17_23_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa významnej obnovy bytového domu
4090.pdf
92,7 kB
4092 Gazdovská 28_34_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa
4092.pdf
92,3 kB
4095_Brnenské nám č 7 Kolárovo_Vyhlásenie výsledku súťaže na výber dodávateľa významnej obnovy bytového domu
4095.pdf
110,1 kB
4095_Brnenské nám.č. 7 Kolárovo_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa význemnej obnovy bytového domu
4095_01.pdf
409,3 kB
4096:Vyhlásenie súťaže na významnú obnovu BD_Brnenské nám č.8 Kolárovo
4096.pdf
97,8 kB
4097_Brnenské nám 11 Kolárovo Významná obnova domu vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4097.pdf
406,2 kB
4131 Jazerná 11_13_Komárno_Vyhlásenie súťaže na významnú obnovu bytového domu
4131.pdf
96 kB
4131_Jazerná 11_13_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa významnej obnovy bytového domu
4131_01.pdf
107,1 kB
4134_Topoľová 2, 4 KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4134.pdf
33,8 kB
4145 a 4146 Majstrovská 1_3_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa významnej obnovy bytového domu
4145_01.pdf
93,2 kB
4148_Kapitánova 21 Komárno Vyhlásenie súťaže na obnovu bytového domu
4148.pdf
34,4 kB
4149_Komenského 7_Hurbanovo_Významná obnova domu_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4149.pdf
410,3 kB
4150_Komenského 5_Hurbanovo_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4150.pdf
409,1 kB
4199_Meeštianska 6_8_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4199.pdf
31,9 kB
4201_Eötvösa 38_42_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4201.jpeg
265,6 kB
4201_Eötvösa 38_42_KN_Vyhlásenie výberu dodávateľa diela
4201_01.pdf
38,2 kB
4223_Hrnčiarska 5_7_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
4223.jpg
261,9 kB
4223_Hrnčiarska 5_7_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa diela
4223.pdf
1544,4 kB
4223_Hrnčiarska 5_7_KN_Vzhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela Nr. 02
4223_02.jpg
263,1 kB
4270_Vodná 20_22_24_KN_Vyhlásenie výsledku verejnej súťaže na výber dodávateľa
4270_02.pdf
111,7 kB
4270_Vodná 20_24 Obnova bytového domu_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4270.pdf
93,7 kB
4280_Vodná 1_3_5_7_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa na obnovu bytového domu
4280_01.pdf
38,9 kB
4280_Vodná 1-3-5-7-KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4280.pdf
34 kB
4303_J.Selyeho 9_11_KN_Vyhlásenie výberového konania na významnú obnovu bytového domu
4303.pdf
95,3 kB
4316_gen.Klapku 26_30_Komárno_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa
4270_01.pdf
93,7 kB
4316_gen.Klapku 26-28-30_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa
4316.pdf
111,6 kB
6002 _ Ulica Mládeže 7_11 KN Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa významnej obnovy batového domu
6002_02.pdf
106,5 kB
6002 Ulica Mládeže 7 - 11 Komárno Vyhlásenie súťaže na významnú obnovu bytového domu
6002_01.pdf
94,7 kB
6002_Ulica Mládeže 7_9_11_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa
6002_03.pdf
109,1 kB
6007_Rákócziho 16_24_Komárno_Vyhlásenie súťaže na významnú obnovu bytového domu
6007.pdf
100,5 kB
6020_Priateľstva 7 KN_Vyhodnotenie súťaže na výber dodávateľa obnovy bytového domu
6020_01.pdf
95,7 kB
6020_Ulica Priateľstva 7_Komárno_Významná obnova bytového domu_Vylásenie súťaže
6020.pdf
89,9 kB
6022_Malá jarková 48_KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa diela
6022.jpeg
269,7 kB
6024_Budovateľská 3 a 5 KN_Vyhlásenie súťaže na výber dodávateľa významnej obnovy bytového domu
6024.pdf
87,8 kB
6024_Budovateľská 3_5_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa
6024_01.pdf
117 kB
6035_Mederčská 41-43_KN_Vyhlásenie výsledku výberu dodávateľa
6035_01.pdf
106,5 kB
6035_Vyhlásenie súťaže na významnú obnovu bytového domu ul. Mederčská 41-43, KN
6035.pdf
96 kB
FOND OBNOVY - štatút fondu obnovy bytových domov
FOBD.pdf
60,1 kB

FOTODOKUMENTÁCIA


Zateplenie bytoveho domu bisk.Kiralya 39 - 41 KN
4263.pdf
2274,6 kB
Zateplenie bytového domu Bisk.Királya 43-45 KN
4264.pdf
1761,6 kB
Zateplenie bytového domu Dunajské nábr. 24-26 KN
4189.pdf
1175,2 kB
Zateplenie bytového domu Hviezdoslavova 1-3-5 KN
4073.pdf
1352,3 kB
Zateplenie bytového domu J.Selyeho 1-3 KN
4314.pdf
1732,5 kB
Zateplenie bytového domu J.Selyeho 5-7 KN
4315.pdf
1494,3 kB
Zateplenie bytového domu Jazerná 10-14 KN
4011.pdf
2269,7 kB
Zateplenie bytového domu Jazerná 6-8 KN
4076.pdf
2252,2 kB
Zateplenie bytoveho domu Komenskeho 2 - 8 KN
6004.pdf
1940,2 kB
Zateplenie bytového domu Komenského 36-38-40 KN
4015.pdf
1737,6 kB
Zateplenie bytoveho domu Košicka 32 - 36 KN
4004_01.pdf
1033,5 kB
Zateplenie bytového domu Mederčská 57-63 KN
4017.pdf
1498,5 kB
Zateplenie bytového domu Mederčská 65-71 KN
4098_01.pdf
1938,4 kB
Zateplenie bytoveho domu Pavia 2-4-6 KN
4247_01.pdf
2117 kB
Zateplenie bytového domu Rábska 4-10 Kolárovo
4110.pdf
1430,2 kB
Zateplenie bytoveho domu Rakocziho 1 - 7 KN
4007.pdf
1070,7 kB
Zateplenie bytoveho domu Svatojanska 7-9 KN
4192.pdf
719,1 kB
Zateplenie bytového domu Vodná 23-25 KN
4279.pdf
1225,9 kB
Zateplenie bytového domu Vozová 8-10 KN
4057.pdf
1793,5 kB
Zateplenie bytového domu Záhradnícka 5 KN
4018.pdf
119,3 kB
Zateplenie bytoveho domu Zimna 1 KN
4013.pdf
958,1 kB

 
Opravy a údržbaOpravy a údržbaPredpis nájomnéhoPredpis nájomného