Stavebné bytové družstvo


Stanovy Stavebného bytového družstva Komárno

Časť I. OBCHODNÉ MENO

Časť I.   OBCHODNÉ MENO
Čl. 1.

1.   Družstvo prijalo obchodné meno: Stavebné bytové družstvo       Komárno

2.        Družstvo má sídlo: Komárno, Zimná ul. č. 16, PSČ 945 01

3.        Právna forma: Družstvo

Čl. 2.

1. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu fyzických a právnických osôb, založené za účelom vykonávania správy bytových domov, bytov a nebytových priestorov, poskytovania služieb súvisiacich s užívaním, údržbou bytov, rekonštrukciou bytových domov, bytov a nebytových priestorov pre svojich členov a nečlenov.

2.   Družstvo vystupuje navonok a v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom.

3. Družstvo na plnenie svojich úloh zamestnáva zamestnancov v pracovnom alebo obdobnom pomere podľa platného Zákonníka práce.

Čl. 3 Zapisované základné imanie

 

1.        Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov členov družstva.

2.        Základný členský vklad je 500.– Sk.

3.        Zapisované základné imanie družstva je 2 700 000,- Sk.


 
Úvod o SBDÚvod o SBDDomový poriadokDomový poriadok