Stavebné bytové družstvo


Stanovy Stavebného bytového družstva Komárno

Časť II. PREDMET ČINNOSTIČl. 4

 

1.        Predmetom činnosti družstva je :

a)  výkon správy, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcií bytových domov, bytov a  nebytových priestorov, garáži, spoločných častí a zariadení domu vo vlastníctve družstva,

b)  výkon správy, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcií bytových domov, bytov a nebytových priestorov, garáži, spoločných častí a zariadení domu vo vlastníctve fyzických a právnických osôb - členov družstva, ktoré nadobudli podľa osobitných predpisov za  podmienok dohodnutých v  zmluve o  výkone správy,

c)   prenájom bytov, nebytových priestorov a garáží vo vlastníctve družstva svojim členom a zabezpečovanie služieb spojené s ich užívaním,

d)  výkon správy, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcií bytových domov, bytov, nebytových priestorov, garáži, spoločných častí a zariadení domu vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ktoré nie sú členmi družstva.

e)  poskytovanie výpomoci bytovým domom a bytom v správe a majetku družstva podľa podmienok schválených najvyšším orgánom družstva,

f)       v prípade vytvorených nových legislatívnych noriem pre družstvá a záujmu členov, zabezpečovanie výstavby bytov a nebytových priestorov vrátane bytov a nebytových priestorov získaných nadstavbou, prístavbou, výstavbou a bytov získaných prestavbou nebytových priestorov do vlastníctva družstva.

2.     Okrem týchto činností vykonáva družstvo aj iné činnosti na             základe    živnostenského oprávnenia.

 

 

 
Úvod o SBDÚvod o SBDDomový poriadokDomový poriadok