Prerušenie dodávky vody v lokalite Pávia ulica a Dunajské nábr.

26.09.2023

Dňa 26.9.2023 bude prerušená dodávka studenej aj teplej vody v lokalite Pávia ulica a Dunajské nábrežie z dôvodu havárie na rozvodoch spoločnosti KOMVaK.