Po schodoch

20.12.2022

PREHĽAD

 • Po prihlásení máte k dispozícií najdôležitejšie údaje Vášho bytu a bytového domu na jednej obrazovke.
 • Jednoduchým kliknutím na príslušné časti sa dostanete k detailným informáciám.


KONTO

 • V konte ihneď získate prehľad o výške Vášho zálohového predpisu, preplatku alebo nedoplatku z ročného vyúčtovania a o Vašich platbách.
 • Po kliknutí na predpis alebo ročné vyúčtovanie sa Vám zobrazia položky, z ktorých sa celková suma skladá.

KONTROLA SPOTREBY

 • Pokiaľ máte kompatibilné merače, na dennej báze Vám portál sprístupní údaje o Vašich denných spotrebách vody, tepla alebo chladu.
 • Grafy zobrazujú porovnanie Vašej dennej spotreby voči priemernej spotrebe v celom dome.

KONTAKTY

 • Na karte kontaktov nájdete kontakty nielen na zamestnancov správcu, ale aj na volených zástupcov z domu.
 • Zástupcovia musia dať súhlas k takémuto zverejneniu.

FOND OPRÁV

 • Fond opráv máte prehľadne graficky zobrazený po rokoch a mesiacoch.
 • Detailný prehľad tvorby a čerpania fondu opráv nájdete pod grafom.

NÁSTENKA DOMU

 • Na nástenke domu sú zverejňované schôdze, písomné hlasovanie, ale aj mnohé ďalšie udalosti týkajúce sa celého domu.
 • Výhodou je aj história udalostí. Viete si dohľadať čo sa dialo v dome v minulosti.

DOKUMENTY

 • Dokumenty, ktoré pre Vás správca skenuje, môžete vidieť na portáli.
 • Či už sú to zápisnice zo schôdzí, revízne správy alebo energetické certifikáty.

POŽIADAVKY

 • Komunikáciu so správcom vybavíte jednoducho cez portál. Požiadavky môžete zadávať za Váš byt, ale aj za Váš bytový dom.
 • Napríklad ak v dome nesvieti svetlo, tak to môžete okamžite nahlásiť správcovi. Pokiaľ už chybu niekto hlásil, vidíte stav riešenia.

Prístup na portál umožňuje správca poskytnutím registračného kódu. Údaje sú zobrazované od správcov používajúcich informačný systém DOMUS.