O nás

Stavebné bytové družstvo Komárno zabezpečuje výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov. Vzniklo v roku 1965 a v súčasnosti spravuje viac ako 6000 bytov, ktoré sa nachádzajú vo viac ako 280 domoch v celom okrese Komárno.

Družstvo na základe dlhoročnej praxe v spravovaní, údržbe a obnove bytových domov ako aj bytov, s potenciálom odborne zdatných zamestnancov a dlhodobo stabilnej ekonomiky má všetky atribúty spoľahlivého, kvalitného partnera pre správu nehnuteľností.

Správa a prevádzka bytov vo vlastníctve družstva, vo vlastníctve svojich členov ale aj nečlenov - vlastníkov bytov je realizovaná ako komplexná činnosť zabezpečovaná vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky pod odborným dohľadom družstva.

SBD Komárno je zapísané do zoznamu správcov odo dňa 7.3.2017 pod číslom 91.

SBD vykonáva správu bytových domov na základe zmlúv o výkone správy, na základe ktorých v zastúpení zabezpečuje dodávku energie a médií, vykonáva obnovu, údržbu a opravy bytových domov a bytov vlastnými kapacitami alebo dodávateľsky, odborné prehliadky vyhradených technických zariadení elektrických, plynových a zdvíhacích, právne, inžinierske, ekonomické a ďalšie, legislatívou alebo vlastníkmi bytov žiadané činnosti.

Stavebné bytové družstvo Komárno ( SBDKN ) je zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr vložka číslo 103/N, prepojenie na OR

  • Právna forma organizácie: družstvo
  • Pridelené IČO: 00170984
  • Pridelené DIČ: 2021014677
  • Sídlo: Zimná ul.č. 16, 945 01 Komárno