Legislatíva

Bytové družstvo sa vo svojej činnosti riadi zákonmi Slovenskej republiky a vlastnými Stanovami odvodenými z ustanovení zákona č.513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stanovy poskytujeme členom družstva na vyžiadanie.


Energetika


Metrológia