GDPR

Vážený zákazník,

 v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov uvádzame kontaktné údaje na zodpovednú osobu.

Zodpovedná osoba pre účely ochrany osobných údajov:

V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane osobných údajov nás kontaktujte: