Aktuálne oznamy správcu

Po schodoch

20.12.2022

Prístup na portál umožňuje správca poskytnutím registračného kódu. Údaje sú zobrazované od správcov používajúcich informačný systém DOMUS.

SBD Komárno ako správca zabezpečuje havarijnú službu na rozvodoch vody, plynu, kanalizácií, TÚV a ÚK v mimopracovnom čase v pracovných dňoch, sobotu, nedeľu a počas sviatkov.

Akékoľvek medializované predbežné odhady budúcich cien tepla, zatiaľ neboli nijakým spôsobom schválené príslušnými orgánmi štátnej správy (vláda Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). Ide teda len o rôzne nezáväzné návrhy/odhady, z ktorých zatiaľ nevyplýva nič konkrétne pre rok 2023.