Havarijná služba

20.12.2022

SBD Komárno ako správca zabezpečuje havarijnú službu na rozvodoch vody, plynu, kanalizácií, TÚV a ÚK v mimopracovnom čase v pracovných dňoch, sobotu, nedeľu a počas sviatkov.

Sviatky, soboty, nedele: 7:00 - 21:00 hod.
Pracovné dni: 15:00 - 21:00 hod.

Havarijnú službu SBD volajte výlučne na tel. č. 0908 539 682

1. Voda, kanalizácia

Službu zabezpečuje SBD Komárno.
Telefón: 0908 539 682

2. Plynové zariadenia v domoch

Službu zabezpečuje SBD Komárno.
Telefón: 7700 177

3. Výťahy

Službu zabezpečuje ELVY - spol. s.r.o., Komárno
Telefón: 0905 600 639

4. Elektrická energia 

Službu zabezpečuje Západoslovenská distribučná, a.s.
Telefón: 0800 111 567

5. Plyn

Službu zabezpečuje SPP - distribúcia Komárno
Telefón: 0850 111 727

6. Voda - Komárno

Službu zabezpečuje KOMVAK Komárno - hlásenie porúch vody a kanalizácie -
24 hodín nonstop
Telefón: 0850 777 999

7. Voda - Hurbanovo

Službu zabezpečuje MVaK s.r.o. Hurbanovo
Telefón do 21:00 hod.0905 400 412
Telefón po 21:00 hod.0905 291 835

8. Voda - ostatné lokality

Službu zabezpečuje ZVS Nitra, prevádzka Komárno
Telefón do 15:00 hod.0911 773 274
Telefón po 15:00 hod.035 7700 592

Kolárovo a okolie:
Telefón: 035 792 2800
Telefón po pracovnej dobe0902 957 641

9. Teplo a TÚV Komárno

Službu zabezpečuje Com-therm, s.r.o., Komárno
Telefón: 0908 617 825

10. Teplo a TÚV Kolárovo

Službu zabezpečuje KOLBYT s.r.o., Kolárovo
Telefón: 7771 503

11. Teplo a TÚV Hurbanovo

Službu zabezpečuje Bytkomfort Nové Zámky
Telefón: 0800 113 311

12. SBD Zimná 16

V pracovné dni od 07:00 do 15:00 hod.
Telefón: 035 7700 177